Η ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΠΕΡΙ ΑΒΛΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ π. ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ, ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΎΟΥΝ ΟΤΙ ΟΝΤΩΣ «ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΑΥΤΟΝ», ΛΕΓΟΝΤΑΣ «ΟΤΙ ΤΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΟΛΗ Η ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ»

«Ου γαρ ο εαυτόν συνιστών, εκείνος εστί δόκιμος, αλλ’ ον ο Κύριος συνίστησιν» Β΄ Κορ. 10,18.

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

 «Συνιστών εαυτόν» ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός έλεγε «…κι έλεγα πάλι ‘’ αφού το λέει ο Θεός δεν γίνονται λάθη’’  και περίμενα πως θα
 είναι αυτό.
Και μια μέρα, όπως καθόμουν κι είχα αυτήν την απορία, εκατέβηκεν ο Γέροντάς μου από τον ουρανό και στάθηκε  δίπλα μ’ έναν άλλο γεροντάκο που είμαστε γνωστοί.  Μου έδωσε μια πλάκα άσπρη λέει ‘’πάρτη αυτή και φρούρα’’ λέω τι να το κάνω;’’  ‘’πάρε το, πάρε το’’  Αφού το πήρα, τι να το κάνω εγώ, το έβαλα μέσα στον κόρφο μου και μόλις το έβαλα μέσα στον κόρφο μου…άνοιξε  (ο νους)  κι άρχισε η θεολογία…» και αλλού πάλι «συνιστών εαυτόν» ότι του δόθηκε όλη η πατερική θεολογία.  Όπως λέγει ο Απόστολος Πάυλος «Ου γαρ ο εαυτόν συνιστών, εκείνος εστί δόκιμος, αλλ’ ον ο Κύριος συνίστησιν» Β΄ Κορ. 10,18.

 Αντί άλλης απαντήσεως ας αναφέρομε τα λόγια του ασκητού Γέροντος των Κατουνακίων «Ο άνθρωπος όσο σοφός και να είναι, να συμβουλεύεται και λιγάκι.  Δεν είμαστε εμείς θεοδίδακτοι.  Ούτε ο Θεός και συ˙ μπορείς να πάρεις πληροφορίαν από τον Θεό; Δεν είμαστε σ’αυτή την κατάσταση.  Α, να ρωτήσουμε και κάναν άλλονε.  Να ρωτήσουμε, να συμβουλευτούμε.  Ε, δεν έχεις κανέναν άνθρωπο καλύτερό σου;» «Όρος γαρ εστίν άναντες ως αληθώς δυσπρόσιτον η Θεολογία» λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης, παρομοιάζοντάς την Θεολογία, με απότομο ανηφορικό βουνό.

 Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει «Οι θεόσοφοι θεολόγοι θεοχαρίστως τε εδιδάχθησαν και θεομιμήτως ημάς εδίδαξαν».  Τα σοβαρά δογματικά λάθη του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού, με προεξάρχουσα την πλάνη για το μη εφάμαρτο της έκτρωσης πριν τον τρίτο μήνα της κύησης, καταδεικνύουν ότι, ούτε θεοχαρίστως, αλλ’ούτε και θεομιμήτως μας δίδαξε.

 Ιδού κάποια από τα δογματικά λάθη του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού που καταρρίπτουν πλήρως τον αυτοιχυρισμό του, περί θεόσδοτου θεολογικού χαρίσματός του:

 Η κακόδοξη θέση του για το μη εφάμαρτο της έκτρωσης πριν τον τρίτο μήνα της κύησης.  Πέραν της εγκληματικής παρερμηνείας του συγκεκριμένου χωρίου από την Έξοδο, που αναφέρεται στο «εξεικονισμένο και μη έμβρυο», υπήρχε και πλήρης άγνοια της Πατερικής διδασκαλίας στο θέμα τούτο, γιατί ισχυρίστηκε ότι δεν έχει πάρει θέση η Εκκλησία μας. Αλίμονο αν δεχθούμε το αυτοισχυρισμό του  π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού που είπε ‘’συνιστών εαυτόν’’ «ο  ίδιος ο Θεός Λόγος μας έβαλεν μέσα εις τον δρόμον της Πατερικής ορολογίας.  Δεν αρνούμαι τίποτα, μας έδωσεν την ικανότηταν να γράψωμεν με λεπτομέρειαν όλην την Πατερικήν ορολογίαν… ». Όρος της Στ΄ Οικουμενικης Συνόδου αναφέρει ότι, εάν τολμηθεί καινοτομία εις τα περί πίστεως, ήτοι λέξεως εφεύρεσις, από μονάζοντα υπάρχει κίνδυνος αναθεματισμού.

 Τρία βίντεο με ομιλίες π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού, παραπέμπουν στην δυτική σωτηριολογία, στην ανσέλμεια σωτηριολογική θεώρηση, περί αναγκαιότητας εξόφλησης της ενοχής,  όπου κυριαρχεί η δικαιική έννοια της σωτηρίας, η «περί ενοχής διδασκαλία», η ξεκάθαρη διδασκαλία των Λατίνων, που την αρχή έλκει στην θεωρία του Ανσέλμου Καντερβουρίας;   Να υπενθυμίσομε ότι το βίντεο είναι αναρτημένο στο διαδύκτιο, με τον γέροντα Ιωσήφ Βατοπαιδινό, το οποίο τιτλοφορείται «Γέροντας Ιωσήφ 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι κοντά», που μεταξύ άλλων αναφέρει «…λέει εις την τελευταία  του προσευχή πριν ανεβεί στον Γολγοθά, στο παγκόσμιο λογιστήριο, να πληρώσει την πανανθρώπινο ενοχή…».  Επί πλέον βίντεο αναρτημένο στο διαδύκτιο, με τον γέροντα Ιωσήφ Βατοπαιδινό, (που προβλήθηκε στην εκπομπή Αρχονταρίκι του Καναλιού  4Ε) και τιτλοφορείται Ιωσήφ Βατοπαιδινός-Χριστός Σωτήρας 1, αναφέρει «αυτήν την πεπτωκυίαν φύσιν την ανθρωπίνην, που την κατάστρεψε ο ίδιος ο άνθρωπος, έρχεται ο ίδιος ιδιοχείρως (ο Χριστός) γίνεται άνθρωπος και έτσι να πληρώσει το τίμημα της ενοχής και να διδάξει τον τρόπο της επιστροφής…μυστήρια μυστηρίων…».   Επίσης βίντεο αναρτημένο στο διαδύκτιο, με τον γέροντα Ιωσήφ Βατοπαιδινό, το οποίο τιτλοφορείται «Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός  μέρος 1ο», αναφέρει μεταξύ άλλων «…γιατί εκατέβηκε ο Θεός ίδιος εδώ και επλήρωσε με το αίμα του τη δική μας ενοχή και μας υπέδειξε τον τρόπο της επιστροφής…»

 «Η συζυγία συνεχίζεται στην αιωνιότητα» έλεγε ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός.  Ποιός Άγιος της Εκκλησίας μας είχε πει ότι «η συζυγία συνεχίζεται στην αιωνιότητα;»  Ποία έννοια μπορεί να έχει η συνέχεια της συζυγίας στην αιωνιότητα;   Σε ποία πατερική βάση στηρίζεται τούτο;  Το μέγα μυστήριο του γάμου, εις σωτηρία οδηγεί.  Ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός όχι μόνο «μετήρεν όρια», όχι μόνο «υπερέβη την θείαν παράδοσιν», αλλά «ετεροδιδασκαλίαν εισήγαγεν».  Εδώ μάλλον ταιριάζει το του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης «Άλλο Θεολογίας εστί μυστήριον και άλλη των ρευστών σωμάτων φυσιολογία»

 Στις νουθεσίες του προς μοναχούς,  π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός είπε «γινόμαστε αγχιστειακά υιοί του Θεού, αδελφοί του Χριστού και επεξηγώ συγγενικά, αγχιστειακά».  Προς τι η πρόσθεση του επεξηγηματικού «αγχιστειακά;»  Ποία πατερική βάση υπάρχει;  Με την ατυχέστατη επεξηγηματική προσθήκη «αγχιστειακά» αλλοιώνεται το νόημα των χωρίων,  «υιοί Υψίστου πάντες» (Ψαλμ. 81,6) «νυν τέκνα Θεού εσμέν» (Α΄ Ιωαν. 3,2) «όσοι γαρ Πνεύματι Θεού άγονται, ούτοι εισίν υιοί Θεού» κλπ.  Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς προτρεπτικά λέγει «(ουκ έστιν) ασφαλές ομιλείν περί Θεού τους μη ομιλείν ειδότας Θεώ».

 Στο βίντεο «Η γέννηση του Χριστού» ή «Ιησούς Χριστός Σωτήρας μέρος 1ο Ιωσήφ Βατοπαδινός» περιγράφει με θέση ανοίκεια στη γλώσσα των Πατέρων της Εκκλησίας μας, λέγοντας πως «εκεί που καθόταν η Παναγία στο σπήλαιον, βρέθηκε ο Χριστός στην αγκαλιά της».   Χωρίς καμιά πατερική βάση ανέφερε τα λόγια τούτα.  Είναι τούτο αποτέλεσμα θεόσδοτης θεολογίας;   Ό δε Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός προτρέπει «μη μεταίροντες όρια». «Επικίνδυνον εστίν ου μόνον τοις αγνοούσιν, αλλά και τοις επισταμένοις το περί πίστεως λαλείν» λέγει ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης.

 Με όλα τούτα, γιατί «συνιστά εαυτόν», αυτοσχυριζόμενος ότι του δόθηκε όλη η πατερική θεολογία;   Η επιμονή των «φανατικών υποστηρικτών» δεν διδάσκει ετεροδιδασκαλίες, σε τόσους ανύποπτους αδελφούς μας;  Πως είναι δυνατόν (ισοκρατούντων αλλοτρόπως των ‘’ημετέρων’’) να αυτοισχυρίζεται,  «συνιστών εαυτόν» ότι του δόθηκε όλη η πατερική θεολογία και άλλα να καταδεικνύει η κακοδοξία του περί αμβλώσεων, καθώς και τα δογματικά του λάθη;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου